Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě bellissimo-fashion.com. (prodejce), , jehož provozovatelem je firma PROSHA, s.r.o., IČO: 28246471, DIČ: CZ28246471, se sídlem Hakenova 920/1, 19600, Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 135075.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou zákazník (kupující) uzavírá s firmou PROSHA s.r.o. (viz výše), tj. prodávajícím, a jsou v souladu s právním řádem České republiky.

 

Práva a povinnosti prodejce

Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a objednané zboží odeslat na adresu uvedenou v této objednávce do tří pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet do tří pracovních dnů od přijetí platby. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud zadaná doručovací adresa zjevně neexistuje. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka, případně jej bude pro ověření adresy kontaktovat telefonicky.

V ceně zboží není započítáno dopravné a balné. Vyhrazujeme si právo změny cen v katalogu bez předchozího upozornění; nelze ale měnit ceny na již uzavřených, potvrzených objednávkách.

Zboží bude vyexpedováno co nejrychleji.

V detailu výrobku je vždy udáno, zda je zboží na skladě.

Prodejce se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl kupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu bellissimo-fashion.com, a neposkytne je žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávky. Na písemnou žádost kupujícího je prodejce povinen údaje o kupujícím vymazat z databáze zákazníků.

Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží , prodejce má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout, nebo požadovat platbu předem, resp. osobní odběr.

 

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit za něj celkovou cenu, případně další poplatky (poštovné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.

Pokud zákazník nepřevezme zboží, které si v e-shopu objednal na dobírku, budeme požadovat uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží (balné, doprava) ve výši 150 Kč a manipulační poplatek (smluvní pokutu) ve výši 100 Kč. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši.

Podle § 53, odst. 7, Občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez uvedení důvodů a bez jakékoli smluvní sankce. Pokud se tak kupující rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek užívání a opotřebení a v původním obalu vrátit v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení a kontrole vráceného zboží prodávající vrátí zákazníkovi částku odpovídající ceně vráceného zboží, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy (§ 53, odst. 10).

Podle § 53, odst. 8a) kupující nemůže odstoupit od smlouvy na poskytování služeb, jestliže s jejím plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí zboží. Kupující taktéž nemůže odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží, jenž je upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které rychle podléhá zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Rozhodnete-li se pro odstoupení od smlouvy v této lhůtě, žádáme vás o dodržení níže uvedených podmínek.

Zašlete nám písemnou zprávu s informacemi o odstoupení od smlouvy. Zde musí být uvedeno jméno a adresa kupujícího, datum nákupu a specifikace vráceného zboží.

Pro kladné vyřízení odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího musí být dodrženy tyto náležitosti: Zboží musí být vráceno v nepoškozeném originálním obalu, musí být kompletní včetně etiket a dalších doplňků, musí být nepoškozené, nesmí být použité, a musí být k němu přiložen originální doklad o koupi.

Zboží musí kupující vrátit doporučeně na adresu prodejce (nikoliv na dobírku). Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží peníze za zboží zašleme kupujícímu poštovní poukázkou nebo převodem na účet kupujícího.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží kupujícímu vrátíme na náklady kupujícího.

 

Objednávka zboží

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu bellissimo-fashion.com jsou závazné a nevyžadují žádná další potvrzení (např. e-mailem). Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s našimi obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Platnost všech akčních nabídek je do vyprodání zásob.

Místem dodání zboží je adresa, jež kupující uvedl v objednávce. V případě změny údajů v objednávce, které mají vliv na vlastní dodávku zboží, je nutné tyto změny co nejdřív sdělit prodávajícímu. V sdělení kupující uvede identifikační údaje původní objednávky (číslo objednávky, druh zboží) a požadovanou změnu.

Doprava

Dopravu zboží zajišťuje společnost Geis. Poplatek za zprostředkování dopravy je stanoven na 150 Kč (ČR), 250 Kč (Slovensko) a zákazníkovi je o tuto částku navýšena celková cena objednávky.

Pokud kupující objedná zboží v celkové hodnotě vyšší než 5.000 Kč, poštovné hradí prodejce.

 

Bezpečnost a ochrana osobních údajů.

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Prodávající PROSHA s.r.o., provozovatel internetového obchodu www.bellissimo.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb.

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás.

K čemu údaje slouží?

Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto získáme při Vaší registraci, a to buď trvalé, nebo dočasné. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas.

Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?

Po zalogování do eshopu www.bellissimo.cz můžete tyto údaje editovat či mazat. (Nelze z účetních důvodů editovat fakturační údaje.) V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit, stačí odeslat e-mail na shop@bellissimo.cz

 

Způsoby placení

Zboží lze zaplatit při jeho doručení (zaslání na dobírku), nebo předem bankovním převodem na náš účet.

Za objednané zboží zaplatí kupující způsobem, jenž si vybral při potvrzení objednávky.

 

Záruka

Na všechny produkty poskytujeme záruku 2 roky od převzetí zboží (podle data expedice na faktuře nebo daňovém dokladu).

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na změny či poškození , které byly způsobeny nesprávnou údržbou nebo nesprávnou manipulací se zbožím, tedy v rozporu s návodem na manipulaci se zbožím.

 

Reklamace

Případné reklamace vyřídíme ke spokojenosti kupujícího individuální dohodou s kupujícím a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady způsobené přepravcem neručíme.

Postup při reklamaci:

  1. informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně;
  2. zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu;
  3. do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu a kontakt na vás;
  4. přiložte doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě.

Reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací budeme kupujícího informovat.

Podrobně se problematikou reklamací zabývá náš reklamační řád.